ADVERTISING IN  "TWIERDZA"
 
all you need know

 Adres Redakcji:

 Redakcja TWIERDZY
 ul Hubska 96/100
 50-502 Wrocław
 tel. 71 78 280 40
 577 565 007
 twierdza@ssk.pl
 prenumerata@twierdza.info

 Czasopismo dostępne w
 prenumeracie (redakcja,
 RUCH, Kolporter, Garmond
 Press), w salonach EMPiK
 oraz w stoiskach na
 branżowych imprezach
 targowych.

 


Strony wewnętrzne


Cena publikacji reklam netto w zł:


Okładki - 5 000 ,-
1/1 - 3 900,-
1/1 Pierwsza reklama w numerze - 3900 + 20%
1/2 - 2000,-
1/3 - 1800,-
1/4 - 1400,-
1/6 - 1000,-
1/8 - 600,-
Tekst sponsorowany
- 1 str./1600,-
Insert - 0,80/szt.
Wizytówka firmy w Skorowidzu firm branżowych (6 emisji) - 300,-

Dopłaty:
· za wybór miejsca + 10 % 
· projekt graficzny 100-500 zł

Do reklam zamawianych w cyklach są udzielane rabaty. 

Warunki techniczne


Materiały elektroniczne:

  • Akceptowalne formaty plików: PDF, EPS, TIFF, CDR, JPG.
  • Czcionki powinny być pozamieniane na krzywe.
  • Wszystkie bitmapy użyte w plikach powinny być zamienione na CMYK.
  • Rozdzielczość Bitmap 300 DPI. 
  • Zdjęcia w rozdzielczości 300 DPI.

Konieczny jest próbny wydruk reklamy (cromalin, proof lub proof cyfrowy).
W przypadku braku próbnego wydruku redakcja nie odpowiada za zgodność kolorów na wydrukowanej reklamie z zamierzonymi przez zleceniodawcę.


Reklamy na kliszach:

  • Liniatura 150 lpi; rozdzielczość 2400 DPI; kąty rastra – standard offset; separacja barwna CMYK; klisze lewoczytelne – offset.

Konieczny jest próbny wydruk reklamy (cromalin, proof lub proof cyfrowy).
W przypadku braku próbnego wydruku redakcja nie odpowiada za zgodność kolorów na wydrukowanej reklamie z zamierzonymi przez zleceniodawcę.

Wymiary reklam - reklamy na spad

  • Za reklamę na spad uznajemy taką, której przynajmniej jedna krawędź jest tożsama z krawędzią czasopisma. W tym miejscu należy powiększyć reklamę o dodatkowe 4 mm. Licząc się z tym, że ta dodatkowa powierzchnia zostanie obcięta w drukarni. Bowiem z technologii druku wynika, że linia cięcia czasopisma może się wahać w granicach 4 mm. 
  • Dodany spad jest w kolorze reklamy, ale nie mogą się na nim znaleźć żadne istotne elementy graficzne lub tekstowe. Na elementy graficzne i tekstowe przeznaczony jest, podany jako pierwszy, podstawowy wymiar danej reklamy.

Odstęp od grzbietu czasopisma

  • Czasopismo ma klejony grzbiet; należy uwzględnić, że wewnętrzna krawędź reklamy będzie się chowała w grzbiecie – 7 mm. 

Margines wewnętrzny

  • Niezależnie od spadów, odstęp grafik i tekstów od brzegów danego wymiaru reklamy – min. 3 mm.OFERTA NA CZASIE

Krótka informacja o produkcie (promocja, wyprzedaż), zdjęcie, cena, kontakt.
Mała ramka - 200 zł
liczba znaków w tekście: do 500 znaków bez spacji.

Duża ramka - 400 zł
liczba znaków w tekście: do 1000 znaków bez spacji.
 

Nakład:
4 000 egzemplarzy.

Dystrybucja:
- Podstawowa
Egzemplarze są wysyłane do odbiorców w ramach prenumeraty. "Twierdza" jest sprzedawana także w salonach Empiku na terenie całego kraju.
- Okazjonalna
Stoiska "Twierdzy" są na najważniejszych dla branży targach. Na targach o zbliżonej tematyce, np. Intertelecom w Łodzi, egzemplarze są rozdawane w poszczególnych stoiskach. Również na specjalistyczne konferencje i duże prezentacje w firmach, na które są zapraszani nasi potencjalni czytelnicy, przeznaczamy odpowiednią liczbę egzemplarzy.


Czytelnicy:
Czytelnikami "Twierdzy" są instalatorzy, projektanci, dystrybutorzy, jak i użytkownicy urządzeń oraz systemów zabezpieczeń: firmy ochrony osób i mienia, policja, administracja państwowa i lokalna oraz osoby odpowiedzialne za techniczną ochronę rozmaitych obiektów, np. banków, centrów handlowych, obiektów przemysłowych, portów lotniczych, dworców, biurowców, hoteli itp.

aktualny numer
Nowy numer - zobacz spis treœci
o tym pisaliśmy
© 2004