ADVERTISING IN  "TWIERDZA"
 
all you need know

 Adres Redakcji:

 Redakcja TWIERDZY
 ul Hubska 96/100
 50-502 Wrocław
 tel. 71 78 280 40
 577 565 007
 twierdza@ssk.pl
 prenumerata@twierdza.info

 Czasopismo dostępne w
 prenumeracie (redakcja,
 RUCH, Kolporter, Garmond
 Press), w salonach EMPiK
 oraz w stoiskach na
 branżowych imprezach
 targowych.

 


PRENUMERATA

Prenumerata "Twierdzy" obejmuje sześć kolejnych wydań.
Koszt prenumeraty wynosi 60 zł (z VAT).

Dodatkowo można zamówić numery archiwalne w cenie 8 zł (z VAT)/egzemplarz. W przypadku braku zamówionych numerów archiwalnych, redakcja wysyła egzemplarz na płycie CD.

Opcja prenumeraty ciągłej to kontynuacja tego zamówienia prenumeraty. Bez ponownego zamówienia wydawnictwo przedłuża prenumeratę o następne cykle (6 numerów) - do odwołania.

Dwa kroki zamówienia prenumeraty:

1. Wysłanie na nasz adres, faks lub e-mail poniższego zamówienia.
2. Dokonanie przelewu bankowego na konto redakcji:
Mbank
731140 2004 0000 3302 7681 8084
Prosimy o czytelne opisanie przelewu (osoby fizyczne: imię, nazwisko i adres; firmy i instytucje: nazwa i adres).

Dwa kroki dotyczą zarówno firm i instytucji (VAT-owców), jak i osób prywatnie zamawiających prenumeratę.
Po otrzymaniu wpłaty na konto i zamówienia redakcja wystawia fakturę VAT.

 

aktualny numer
Nowy numer - zobacz spis tre?ci
o tym pisaliśmy

© 2004